گیاه دائمی و نسبتاً سریع الرشد با ساقه های منشعب به بلندی و گستردگی ۳۰ سانتی متر است و به صورت گیاه یكساله نگهداری می شود.

نام علمی: Petunia, PicoteeSeries

خانواده: SOLANACEAE

گیاه دائمی و نسبتاً سریع الرشد با ساقه های منشعب به بلندی و گستردگی ۳۰ سانتی متر است و به صورت گیاه یكساله نگهداری می شود. گل ها شیپور مانند، قرمز رنگ با حاشیه سفید و چین دار بوده و در فصل تابستان تا پاییز ظاهر می شوند.

نیازها: به مكان آفتابی و محفوظ از وزش باد، خاك غنی و دارای زهكش خوب نیاز دارد. گل های خشك را مرتبا می چینند تا طول دوره گلدهی طولانی تر شده و ظاهرا گیاه همیشه آراسته باشد. حداقل دمای قابل تحمل آن صفر درجه سانتی گراد می باشد.

ازدیاد: از طریق كاشت بذر در اول بهار درون گلخانه امكان پذیر است. نشاءها را اواخر بهار به باغچه منتقل می كنند.