آکومولاتور یک نوع پیلی است که پس از خالی شدن می‌توان آن را پر کرد یعنی انرژی الکتریکی را به‌صورت انرژی شیمیائی در آن ذخیره نمود. حال ببینیم که ساختمان این نوع پیل برای تولید …

آکومولاتور یک نوع پیلی است که پس از خالی شدن می‌توان آن را پر کرد یعنی انرژی الکتریکی را به‌صورت انرژی شیمیائی در آن ذخیره نمود. حال ببینیم که ساختمان این نوع پیل برای تولید برق جهت مصارف صنعتی و تجاری چگونه است.

آکومولاتورهای تجاری باید محکم و بادوام و سبک باشند و پتانسیل یا ولتاژ آنها کافی و ظرفیتشان زیاد باشد.

ظرفیت یک پیل عبارت است از مقدار جریانی که آن پیل می‌تواند در مدت زمان معینی بدهد. اگر منبع جریانی در یک ساعت یا حتی یک روز خالی شود نمی‌توان از آن استفاده عملی برد.

در مورد ولتاژ باید گفت که طبق تجاربی که به‌عمل آمده است بالاترین قوه الکتروموتوری یک پیل سربی و اسیدی در حدود ۲/۱ ولت است. هر چه ابعاد پیل را بزرگتر کنیم ظرفیت آن زیادتر می‌شود ولی قوه الکتروموتوری آن تغییر نمی‌کند.

حداکثر قوه الکترومولاتوری آکومولاتورهای سربی و اسیدی در حدود معینی تغییر می‌نماید. این تغییر قوه الکتروموتوری بستگی به عوامل فنی بسیار دارد. معمولاً قوه الکتروموتوری در برخی آکومولاتورها ۹/۱ ولت است و در برخی دیگر تا ۱/۲ ولت می‌رسد. قوه الکتروموتور پر شده را معمولاً ۲ ولت در نظر می‌گیرند.

آکومولاتورهای نوع دیگر نیز وجود دارد. آکولاتورادیسون از همه معروف‌تر است. قطب منفی آکومولاتور ادیسون از آهن و قطب مثبت آن از اکسید نیکل و الکترولیت آن محلول پتاس می‌باشد. قوه الکتروموتوری این آکومولاتور در حدود ۲/۱ ولت است و در موقع خالی شدن اختلاف سطح الکتریکی آن رفته رفته تغییر می‌کند به قسمتی که ممکن است به یک ولت نیز برسد.

آکومولاتور رتبه نوع اول در حدود ۳/۱ ولت می‌دهد. یک قطب آن مس و قطب دیگرش بی‌اکسید سرب و الکترولیت آن مخلوطی از سولفات مس و جوهر گوگرد است.

الکتروهای آکومولاتور رتبه نوع دوم از روی مقلمه شده و بی‌اکسید سرب و الکترولیت آن محلول سولفات روی است. این آکومولاتور اختلاف پتانسیلی در حدود ۳۶/۲ ولت تولید می‌نماید.

الکترودهای آکومولاتور ماین از روی ملقمه شده و بی‌اکسید سرب و الکترولیت آن جوهر گوگرد است. از باطری‌هائی که نامبرده شد ممکن است برحسب خواص آنها برای مقاصد صنعتی گوناگون استفاده نمود. اما آکومولاتورهای سربی و اسیدی در تمام موارد قابل استفاده می‌باشد.