نحوه تشخیص کرم اکسیور یا کرمک

به منظور تشخیص کرمک یا اکسیورروش استفاده از نوار چسب بایستی برای به دست آوردن نمونه به کار رود.} {P ۱ - Enterobius Vermicularis Pکرمک به ندرت در مدفوع یافت می‏شود زیرا انگلها به هنگام شب به شکاف مقعد مهاجرت …

به منظور تشخیص کرمک یا اکسیورروش استفاده از نوار چسب بایستی برای به دست آوردن نمونه به کار رود.} {P ۱ - Enterobius Vermicularis Pکرمک به ندرت در مدفوع یافت می‏شود زیرا انگلها به هنگام شب به شکاف مقعد مهاجرت می‏نمایند. نمونه بایستی در آخرشب یا بلافاصله پس از بیدار شدن بیمار از خواب و صبح زود قبل از رفتن به حمام یا دفع مدفوع تهیه شود. کفل را در دوطرف از هم دور کرده و طرف چسبناک نوار را در ناحیه پیش مقعدی که پاک نشده می‏فشاریم. قسمت چسبنده نوار به مقعد را روی لام محتوی یک قطره تولوئن برای بررسی میکروسکوپی تخم انگل قرار می‏دهیم. نمونه‏های مدفوع جمع آوری شده برای انگلهای دیگر بایستی در ظرف تمیز یا کاغذ پاک جمع آوری شود و بعد به ظرف مقوایی تمیز و چرب انتقال داده شود. نمونه بایستی حاوی ادرار، منیزیوم، باریم، آهن، روغنها یا نمکهای بیسموت نباشد زیرا این مواد خصوصیات مرفولوژیکی حقیقی نمونه را از نظر دور می‏دارند. در صورت امکان نمونه‏های دست نخورده مدفوع بایستی به آزمایشگاه برده یا در ماده محافظی نظیر پلی وینیل الکل بلافاصله پس از دفع مدفوع قرار داد. تشخیص آزمایشگاهی بیماریهای انگلی مستلزم تهیه نمونه‏های گرم و تازه خارج شده از بدن برای آزمایش است. عدم برداشت نمونه صحیح، در تغییر پاسخ آزمایشگاه بسیار مؤثر است.