کاردستی کاغذی پروانه ی قلبی

● مواد مورد نیاز
۱) قیچی
۲) کاغذ رنگی به رنگ دلخواه
۳) چسب مایع
۴) مداد و ماژیک
● طرز ساخت قلب
یک تکه کاغذ رنگی انتخاب کنید اندازه آن باید اندازه آن قلبی باشد که مایل هستید داشته باشید …

مواد مورد نیاز

۱) قیچی

۲) کاغذ رنگی به رنگ دلخواه

۳) چسب مایع

۴) مداد و ماژیک

طرز ساخت قلب

یک تکه کاغذ رنگی انتخاب کنید اندازه آن باید اندازه آن قلبی باشد که مایل هستید داشته باشید . آنرا از وسط تا کنید

روی آن شکل نیم قلب را بکشید با قیچی دور آن را ببرید حالا کاغذ را باز کنید . شما یک قلب به شکل کاملا قرینه و قشنگ دارید اگر می خواهید چند قلب یک اندازه داشته باشید ، چند کاغذ را روی هم گذاشته و با هم تا کنید و برش دهید برای ساختن بال به سه قلب احتیاج دارید یک بزرگ ، یکی متوسط و دیگری کوچک آنها را روی هم بچسبانید

اینکار را برای درست کردن یک بال دیگر هم تکرار کنید . برای درست کردن تنه پروانه، به چهار قلب کوچک احتیاج داریم

آنها را مثل شکل روی هم بچسبانید . البته دقت کنید که باید قلبها را وارونه قرار دهید یکی نوکش بالا باشد.

برای درست کردن سر پروانه به قلبی که کمی بزرگتر از تنه باشد احتیاج داریم شما می توانید با ماژیک صورت او را نقاشی کنید. و آنرا به قسمت بالای تنه بچسبانید . بالهایی که درست کرده اید با چسب مایع به پشت بدنه پروانه مانند شکل بچسبانید . حالا پروانه شما آماده است . اگر دوست داشته باشید می توانید پروانه خود را روی یک کارت مقوایی بچسبانید. اگر پروانه را روی کارت بچسبانید می توانید برای او دو شاخک بکشید . در غیر اینصورت بهتر است به فکر درست کردن شاخک نباشیم