آب انبار شش بادگیر

برای شهرهای کویری همچون یزد ارزش آب بیش از هر جای دیگر احساس می شود. در این شهر بیش از ۷۵آب انبار وجود دارد که یکی از معروف‌ترین آنها آب انبار شش بادگیر است. این آب انبار دارای شش …

برای شهرهای کویری همچون یزد ارزش آب بیش از هر جای دیگر احساس می شود. در این شهر بیش از ۷۵آب انبار وجود دارد که یکی از معروف‌ترین آنها آب انبار شش بادگیر است. این آب انبار دارای شش بادگیر می باشد و ۱۸۰ سال پیش در دوره قاجاریه ساخته شده است. از ویژگیهای مهم این اثر تاریخی، دو دهانه بودن این آب انبار است. این آب انبار دارای تزئینات مقرنس کاری بوده و دارای ۵۵ پله ورودی در قسمت جنوبی است.