رضا براهنی

رضا براهنی در سال ۱۳۱۴ در تبریز به دنیا آمد خانواده اش زندگی فقیرانه ای داشتند و وی در ضمن آموزشهای دبستانی و دبیرستانی به ناگزیر کار می کرد
در ۲۲ سالگی از دانشگاه تبریز لیسانس …

رضا براهنی در سال ۱۳۱۴ در تبریز به دنیا آمد خانواده اش زندگی فقیرانه ای داشتند و وی در ضمن آموزشهای دبستانی و دبیرستانی به ناگزیر کار می کرد

در ۲۲ سالگی از دانشگاه تبریز لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی گرفت سپس به ترکیه رفت و پس از دریافت درجه دکتری در رشته خود به ایران بازگشت و در دانشگاه به تدریس مشغول شد

در سال ۱۳۵۱ به آمریکا رفت و شروع به تدریس کرد یک سال بعد که به ایران آمد دستگیر و زندانی شد در سال ۱۳۵۳ بار دیگر به آمریکا رفت در سال ۱۳۵۶ جایزه بهترین روزنامه نگار حققوق انسانی را گرفت

دفترهای شعر

آهوان باغ تهران ۱۳۴۱

جنگلی و شهر اشرفی ۱۳۴۳

شبی از نیمروز تهران ۱۳۴۴

مصیبتی زیر آفتاب امیر کبیر ۱۳۴۹

گل بر گسترهماه تهران ۱۳۴۹

ظل الله امیر کبیر ۱۳۵۸

نقابها و بندها نیویورک ۱۳۵۶

غمهای بزرگ ما نشر اول ۱۳۶۳

بیا کنار پنجره مرغ آمین ۱۳۶۷