داروی فنی توئین

● عملکرد فنی‌توئین:
اثر ضدتشنج این دارو غشاهای نرونی را تثبیت و گسترش فعالیت تشنجی را محدود می‌کند و جریان یون سدیم و کلسیم به داخل نرون را کاهش می‌دهد.
موارد مصرف فنی‌توئین: …

عملکرد فنی‌توئین:

اثر ضدتشنج این دارو غشاهای نرونی را تثبیت و گسترش فعالیت تشنجی را محدود می‌کند و جریان یون سدیم و کلسیم به داخل نرون را کاهش می‌دهد.

موارد مصرف فنی‌توئین:

برای کنترل حملات تونیک – کلونیک، حملات روانی – حرکتی و غیرصرعی (برای مثال، سندرم ری، بعد از ترومای سر). همچنین برای پیشگیری یا درمان حملاتی که طی جراحی اعصاب یا پس از آن روی می‌دهد،‌ مصرف می‌شود. در صرع آبسانس موثر نمی‌باشد.

مقدار و روش مصرف فنی‌توئین را پزشک معالج مشخص می‌کند.

آموزش به بیمار و خانواده در مورد مصرف داروی فنی‌توئین:

- بیمار باید بداند که دارو ممکن است رنگ ادرار را به صورتی یا قرمز مایل به قهو‌ه‌ای تغییر دهد.

- فنی‌توئین می‌تواند ذخیره پایین تیروئید را آشکار سازد. به بیمار تحت درمان درازمدت توصیه می‌شود نشانه‌های خستگی، خشکی پوست، بم شدن صدا را گزارش کند.

- به بیمار توصیه می‌شود اختلال فعالیت کبد را گزارش کند.

- بیمار نباید برنامه دوز مصرفی تجویز شده را تغییر دهد. قطع ناگهانی دارو ممکن است حملات و صرع مداوم را تسریع کند.

- به بیمار توصیه می‌شود هنگامی که نسخه مجدداً نوشته می‌شود، درخواست تغییر در نام تجارتی دارو را ننماید. تفاوت بین داروها می‌تواند سطوح سرمی فنی‌توئین را تغییر دهد.

- بیمار باید از اثرات الکل آگاه باشد، مصرف الکل ممکن است سطوح سرمی فنی‌توئین را افزایش داده منتهی به سمیت فنی‌توئین شود. دوز مصرفی برای الکلی‌های مزمن باید بیشتر باشد.

- بیمار باید بروز مشکلات پوستی را به پزشک گزارش کند.

- اگر بیمار فنی‌توئین را برای پیشگیری از حملات عمده مصرف می‌کند، احتمالاً طی دوران حاملگی قطع نمی‌شود.

- واکسن آنفلونزا طی درمان با فنی‌توئین ممکن است فعالیت حملات را افزایش دهد، بیمار باید در این مورد آگاه باشد که تغییر دوز مصرفی الزامی است.