پیله ی پروانه

● مواد مورد نیاز
۱) کاغذ ضخیم
۲) چوب بستنی یکعدد
۳) رول کاغذی داخل دستمال توالت یکعدد
۴) چسب مایع
۵) سیم روکش دار۱۵ سانتیمتر که از وسط تا شده است
۶) قیچی
۷) وسایل رنگ آمیزی
هیچوقت فکر …

مواد مورد نیاز

۱) کاغذ ضخیم

۲) چوب بستنی یکعدد

۳) رول کاغذی داخل دستمال توالت یکعدد

۴) چسب مایع

۵) سیم روکش دار۱۵ سانتیمتر که از وسط تا شده است

۶) قیچی

۷) وسایل رنگ آمیزی

هیچوقت فکر کرده اید که این پروانه های زیبا از کجا بیرون می آیند؟ آنها از داخل یک پیله بیرون می آیند به این مرحله شفیره هم می گویند که کرم تبدیل به پروانه می شود. این پیله ها را شما می توانید در تابستان زیر برگها پیدا کنید

برخی از جانداران در طی زمان رشد خود تغییری نمی کنند مثلا جوجه دارای دو پا و یک نوک است و بدنش از پر درست شده وقتی هم بزرگ می شود همان است ولی برخی مانند پروانه ها دارای چند مرحله در زندگیشان هستند و جانور بالغ اصلا شبیه جانداری که شما در طی رشدش می بینید نیست

طرز ساخت

یک تکه از کاغذ را ببرید و روی آن تصویر یک پروانه بکشید و آنرا هر طور که دوست دارید رنگ کنید.. البته باید دو بال پروانه مثل هم باشد. البته قسمت بدنه پروانه را فراموش نکنید تا بتوانید روی سرش شاخک بگذارید.

رول دستمال توالت را هم رنگ کنید. بروانه های منارچ پیله شیز تیره دارند ولی شما می توانید هر رنگی که دوست دارید استفاده کنید

با سیمی که دارید می توانید آنرا از وسط تا کنید و به شکل شاخک در آورده و به سر پروانه بچسبانید

چوب بستنی را هم از پشت به بدنه پروانه بچسبانید و صبر کنید تا کاملا خشک و محکم شود

بالهای پروانه را لوله کنید و آنرا داخل لوله دستمال توالت قرار دهید. هر وقت چوب بستنی را بکشید پروانه شما از پیله بیرون می آید