گیاه دائمی به بلندی و گستردگی ۳۰ سانتی متر است كه دارای برگ های سرنیزه ای شكل بوده و گل های سفید آن در اوایل تابستان ظاهر می شوند.

نام علمی: celmisia speetabilis

خانواده: COMPOSITAE

گیاه دائمی به بلندی و گستردگی ۳۰ سانتی متر است كه دارای برگ های سرنیزه ای شكل بوده و گل های سفید آن در اوایل تابستان ظاهر می شوند.

نیازها: به مكان آفتابی یا نیمه سایه و خاك مرطوب، غنی از هوموس، كمی اسیدی با زهكش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی گراد می باشد.

ازدیاد: از طریق تقسیم گیاه در اوایل تابستان و كاشت بذر تازه امكان پذیر است.