گیاه دائمی و همیشه سبز به بلندی ۲۰ سانتی متر و گستردگی دو متر است كه دارای برگهای كشیده بیضوی تا سرنیزه ای با سطح رویی براق و سطح زیرین كركدار بوده و گلهای سفیدرنگ آن در اوایل تابستان ظاهر می شوند.

نام علمی: Celmisia walkeri

خانواده: COMPOSITAE

گیاه دائمی و همیشه سبز به بلندی ۲۰ سانتی متر و گستردگی دو متر است كه دارای برگهای كشیده بیضوی تا سرنیزه ای با سطح رویی براق و سطح زیرین كركدار بوده و گلهای سفیدرنگ آن در اوایل تابستان ظاهر می شوند.

نیازها: به مكان آفتابی یا نیمه سایه و خاك مرطوب، غنی از هوموس، كمی اسیدی با زهكش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۵- درجه سانتی گراد می باشد.

ازدیاد: از طریق تقسیم گیاه در اوایل تابستان و كاشت بذر تازه امكان پذیر است.