در اصطلاح علمی بورات دوسود Borate de soude جسمی است که در صنعت شیمی مصرف زیاد دارد و همچنین به جهت خواص درمانی آن در پزشکی و داروسازی به‌کار می‌رود. این جسم در طبیعت به‌حد وفور موجود است و …

در اصطلاح علمی بورات دوسود Borate de soude جسمی است که در صنعت شیمی مصرف زیاد دارد و همچنین به جهت خواص درمانی آن در پزشکی و داروسازی به‌کار می‌رود. این جسم در طبیعت به‌حد وفور موجود است و دلایلی در دست است که حکمای یونان چون ارسطو، آنرا می‌شناخته‌اند ولی مسلمانان نخستین کسانی هستند که موفق به استخراج و تهیهٔ آن شده و برای نخستین بار اطلاعات علمی پر ارزشی درباره آن داده‌اند. امروزه برای شناختن معادن مختلف بوراکس از صفات فیزیکی آنها استفاده می‌کنند که عبارتند از: رنگ، درجه صلابت و سختی، وزن مخصوص، این هر سه صفت نیز برای تشخیص انواع بورات‌ها در کتب علماء اسلامی دیده می‌شود.

بوره مصنوعی:

بوره مصنوعی را دانشمندان اسلامی تهیه و آنرا تنکار نام‌گزاری کردند و درین زمینه بر غربیان مقدم بودند.