سیاه شدن زیرناخن پا در فوتبالیست ها

اغلب بازیکنان فوتبال ازخونریزی و تشکیل لخته در زیر ناخن های پا رنج میبرند این عارضه معمولا در انگشت شست و در اثر له شدگی مستقیم پا توسط پای بازیکن حریف یا در پی توقف ها و استارت …

اغلب بازیکنان فوتبال ازخونریزی و تشکیل لخته در زیر ناخن های پا رنج میبرند این عارضه معمولا در انگشت شست و در اثر له شدگی مستقیم پا توسط پای بازیکن حریف یا در پی توقف ها و استارت های ناگهانی که باعث فشرده شدن شست در داخل کفش می شوند، رخ می دهد، در بسیاری از بازیکنان به خاطر آسیب مکرر به بستر ناخن شکل ناخن ها تغییر می کند.

اگر چه این مشکل به ندرت یک مسأله جدی است، ولی می تواند به قدری دردسر آخرین باشد که بعضی از بازیکنان حرفه ای مجبور می شوند صرفا به خاطر اجتناب از عود آن ناخن انگشت شست خود را برای همیشه بردارند.

این عارضه می تواند کاملاً دردناک باشد و درمان ابتدایی آن، رفع فشار خون تجمع یافته در زیرناخن است. در این موارد پزشک تیم می تواند با یک متهٔ خاص که صرفا برای این منظور ساخته شده خون زیر ناخن را تخلیه کند.

روش های قدیمی تر شامل داخل کردن انتهای یک سنجاق ته گرد و ایجاد یک منفذ در ناخن است.

عموما حتی در صورتی که ناخن از بسترش جدا شده باید آن را دست نخورده باقی گذاشت . در این مواقع باید درصورت لزوم ناخن را درمحل ثابت نمود تا به هنگام رشد ناخن جدید از بستر ناخن محافظت کند.

چگونه باید خونریزی از بینی را متوقف کرد

اگر خونریزی شدید و غیر قابل کنترل باشد، داور حق دارد بازی را متوقف کند برای مقابل با این معضل. کشتی گیر را خوانده (در هر وضعیتی که راحت تر است) و از او می خواهند که با فین کردن خون و لخته های موجود را در دستمالی تخلیه کند. میتوان پس از این کار، دستمال را روی پره های بینی فشار داد تا مواد باقیمانده تخلیه شود. حال با استفاده از پنبه یا کتان یک تکه و کافی سوراخ بینی را مسدود یا به اصطلاح تامپون می کنند. در بعضی موارد تامپون را به پماد یا ماده ای روغنی هم آغشته می کنند اما استفاده از مواد نقض کننده عروقی ممنوع است.