دهانه جنوبی تونل کندوان در زمان برف

کار ساختن تونل کندوان در روزی چون امروز در سال ۱۳۱۷ (۱۹۳۸میلادی) به پایان رسید. ساختن این تونل به طول ۱۸۸۳ متر در ارتفاع ۳۰۳۰ متری کوههای البرز ۳ سال طول کشیده بود. این تونل پر ترافیک، …

کار ساختن تونل کندوان در روزی چون امروز در سال ۱۳۱۷ (۱۹۳۸میلادی) به پایان رسید. ساختن این تونل به طول ۱۸۸۳ متر در ارتفاع ۳۰۳۰ متری کوههای البرز ۳ سال طول کشیده بود. این تونل پر ترافیک، فاصله رفت و آمد تهران با ساحل دریای مازندران را کوتاه کرده است. در زمان ساختن تونل کندوان، درآمد ایران از نفت ناچیز بود.