این دارو دارای اثر مستقیم ضد اسپاسم عضله صاف می‌باشد و اثر استیل کولین را در نقاط کولینرژیک پس عقده‌ای مهار می‌کند بنابراین، گنجایش مثانه افزایش می‌یابدو با کاهش تکانه‌های …

این دارو دارای اثر مستقیم ضد اسپاسم عضله صاف می‌باشد و اثر استیل کولین را در نقاط کولینرژیک پس عقده‌ای مهار می‌کند بنابراین، گنجایش مثانه افزایش می‌یابدو با کاهش تکانه‌های حرکتی که به عضله دتروسور می‌رسند. تمایل به دفع ادرار به تأخیر می‌افتد. این دارو اثرهای استیل کولین را در محل اتصال عصب عضله در عضلات اسکلتی یا عقده‌های خودکار مسدود نمی‌کند و تأثیری بر روی عضله صاف جدار عروق ندارد.

این دارو به‌سرعت از جرای گوارش جذب می‌شود متابولیسم آن توسط کبد انجام می‌گیرد.

موارد مصرف:

۱) برای برطرف کردن حالاتی از قبیل تکرر ادرار احساس دفع فوری ادرار، بی‌اختیاری در دفع ادرار و شب ادراری، در بیماران مبتلا به انقباضات نوروژنیک مهارشده و بیماران مبتلا به بازتاب نوروژنیک مثانه، تجویز می‌شود ۲) بعنوان ضد اسپاسم در درمان اختلالات گوارشی به‌کار می‌رود.