دانوب رودی است در اروپا که از جنگل‌های سیاه در آلمان سرچشمه می‌گیرد و در ناحیهٔ دلتای دانوب در رومانی به دریای سیاه می‌ریزد.
رود دانوب طویل‌ترین رود اروپا پس از ولگا و طویل‌ترین …

دانوب رودی است در اروپا که از جنگل‌های سیاه در آلمان سرچشمه می‌گیرد و در ناحیهٔ دلتای دانوب در رومانی به دریای سیاه می‌ریزد.

رود دانوب طویل‌ترین رود اروپا پس از ولگا و طویل‌ترین رود در کشور رومانی است. رود دانوب ۲۸۵۰ کیلومتر طول دارد که ۱۲۰۰ کیلومتر آن در رومانی قرار دارد.

نام دانوب

نام دانوب ریشه در زبان اسکیت‌ها دارد که در زمان باستان ساکن این منطقه بوده اند. اسکیت‌ها یکی از مردمان ایرانی بودند که در جنوب اروپا نشیمن داشتند. امروزه نام دانوب در زبان‌های گوناگون اروپایی به شیوه‌های گوناگون تلفظ می‌شود از جمله:

انگلیسی:

Danube

آلمانی:

Donau

مجاری:

Duna

صربی:

Дунав (دوناو)

اسلوواکی:

Dunaj (تلفظ: دونای)

کرواتی:

Dunav

اوکرائینی:

Дунай (تلفظ: دونای)

بلغاری:

Дунав (دوناو)

رومانیایی:

Dun۲۵۹;re

لاتین:

Danuvius