ابوالحسن صبا

● ابوالحسن صبا – (٢٩/٩/١٣٣٦-١٢٨١) در تهران متولد شد. صبا یکی از بزرگترین اساتید موسیقی کلاسیک ایرانی در قرن حاضر می باشد. پدرش ابوالقاسم کمال السلطنه دکتر و هنرپیشه بود(وی سه تار …

● ابوالحسن صبا – (٢٩/٩/١٣٣٦-١٢٨١)
در تهران متولد شد. صبا یکی از بزرگترین اساتید موسیقی کلاسیک ایرانی در قرن حاضر می باشد. پدرش ابوالقاسم کمال السلطنه دکتر و هنرپیشه بود(وی سه تار نیز می نواخت). او اغلب سازهای موسیقی ایرانی را می نواخت. همچنین شاعر و آهنگساز نیز بود. اساتیدش، پدرش (سه تار)، میرزا عبداله فراهانی (سه تار)، درویش خان (تار و سه تار)، علی اکبر شاهی (سنتور)، حاجی خان (تنبک)، حسین اسماعیل زاده (کمانچه)، اکبر خان (فلوت) و حسین هنگ آفرین (ویولن) بودند. صبا موسیقی ایرانی را در مدرسه موسیقی وزیری آموخت. از شاگردانش می توان حسن کسائی، فرامرز پایور، مهدی خالدی، علی تجویدی، حبیب اله بدیعی، داریوش صفوت، محمد بهارلو، لطف اله مفخم پایان، حسین تهرانی، همایون خرم و تقی تفضلی را نام برد.