شمع های تزیینی با قالب شیرینی

● وسایل لازم:
- پارافین گل
- رنگ مخصوص شمع
- فتیله
- روبان
- دکمه تزیینی
- گلدان سفالی کوچک
- سیخ کباب چوبی
- اسفنج
- قالب شیرینی در طرح های مختلف
● مراحل انجام کار:
۱) کف یک ظرف مسطح را با افشانه …

وسایل لازم:

- پارافین گل

- رنگ مخصوص شمع

- فتیله

- روبان

- دکمه تزیینی

- گلدان سفالی کوچک

- سیخ کباب چوبی

- اسفنج

- قالب شیرینی در طرح های مختلف

مراحل انجام کار:

۱) کف یک ظرف مسطح را با افشانه سیلیکون بپوشانید. سپس پارافین مذاب را به قطر۳ سانتی متردر ظرف بریزید و بگذارید کمی سرد شود و سپس به وسیله قالب شیرینی قالب بزنید.

۲) دکمه های تزیینی را در مرکز شمع قرار دهید.

۳) سیخ کباب را از سمت نوک تیز آن در انتهای شمع فرو ببرید به طوری که حالت اصلی خود را از دست ندهد و بگذارید کاملاً سرد شود.

۴) شمع را فتیله گذاری کنید.)

۵) اسفنج را درون گلدان بگذارید و ساقه شمع را درون اسفنج فرو برید.

۶) روی اسفنج را با پارافین مذاب پرکنید.

۷) روبان های تزیینی را به ساقه گل وصل کنید.