ماسه چگونه ساخته می شود؟

هر گاه تخته سنگ بزرگی در معرض باد ، باران و یخبندان قرار گیرد، متلاشی شود و به ذرات ریزتری تبدیل شود، بطوری که ابعاذ ذرات مزبور از یک صدم میلی متر تا دو میلی متر برسد، این ذرات …

هر گاه تخته سنگ بزرگی در معرض باد ، باران و یخبندان قرار گیرد، متلاشی شود و به ذرات ریزتری تبدیل شود، بطوری که ابعاذ ذرات مزبور از یک صدم میلی متر تا دو میلی متر برسد، این ذرات را "ماسه" می نامند.

چون ماسه از دانه های بسیار ریز کانیهای تشکیل دهنده سنگها ساخته می شود، هر یک از این کانیها نیز ممکن است در ماسه یافت شود. کانی اصلی ماسه، کوارتزیا در کوهی است چون کانی بسیار سختی ایت و بوفور وجود دارد. بعضی از سنگها تا ۹۹ درصد کوارتز خالص دارند. کانیهای دیگری که گاه د ر ماسه یافت می شوند.عبارتند از فلدسپار، کالسیت، میکا (تلق)، سنگهای آهن، و مقادیر کمی لعل ، تورمالیز و تپاز

هر جا که سنگها در معرض باد و باران بوده اند ماسه نیز یافت می شود. یکی از مناطق ما سه خیز اصلی ، ساحل دریا ست. در اینجا تاثیر جذر و مد برسنگها، تاثیر ماسه بادی که به سنگها می کوبد و تجزیه شدن بعضی از کانیها سنگها به وسیله نمک آب دریا، همگی باعث تشکیل ماسه می شود.

اما چرا در بیابانها ماسه پیدا می شود؟ بیشتر ماسه نرم بیابانها را باد آورده است. در بعضی جاها ممکن است ماسه های بیابان به دنبال تجزیه سنگها تشکیل شده باشد. در بعضی جاهای دیگر، بیابان در گذشته های دور، دریا بوده است و هزاران سال پیش ، پس از عقب نشینی آب، ماسه برجای مانده است.

ماسه ، از مصالح بسیار مفید است. در بتون سازی ، شیشه سازی و سنباده سازی و در شبکه های تصفیه آب به عنوان صافی به کار میرود.