چگونه سخنرانی جذاب ارائه کنیم

اعتماد به نفس،صداقت وخلوص نیت،تمامیت کلام ودوستی واخوت از ویژگی های یک سخنرانی جذاب است.
▪ یک سخنرانی عالی دارای نشانه های زیر است:
۱) مقدمه ای که توجه کامل مخاطب را جلب کند
۲) …

اعتماد به نفس،صداقت وخلوص نیت،تمامیت کلام ودوستی واخوت از ویژگی های یک سخنرانی جذاب است.

یک سخنرانی عالی دارای نشانه های زیر است:

۱) مقدمه ای که توجه کامل مخاطب را جلب کند

۲) اطلاعاتی که به گونه ای منطقی وساده همراه با مثال ها ،قیاس و حکایت داستان ها سازمان داده شده باشد

۳) عبارت انتقالی که باعث انسجام وارائه سخنرانی شود

۴) جملات کوتاه

۵) کلمات ساده وآسان

۶) خاتمه ای جالب که مخاطبان را تحت تاثیر قرار دهد

۷) آگاهی از نحوه پاسخ دادن موثر به پرسشهای مخاطبان

همان طورکه برای کسب مهارت کافی در هر کاری نمی توان از راه میان بر استفاده کرد.بزرگ شدن وبزرگ ماندن،به آماده شدن وآماده ماندن بستگی دارد.

یکی از بزرگان می گوید:اگر قرار باشد ده دقیقه صحبت کنم،یک هفته لازم دارم تا آماده شوم.اگر قرار باشد نیم ساعت صحبت کنم به دو روز ونهایت اگر قرار باشد یک ساعت صحبت کنم همین حالا آمادم

http://zoka.blogfa.com/۸۵۱۱.aspx