پریدن ناگهانی از خواب‌, به مغز و حافظه انسان‌, صدمات جبران ناپذیری وارد می‌كند.
به گفته محققان دانشگاه كلرادو و به گزارش واحد مرکزی خبر پریدن ناگهانی از خواب كه ممكن است به علت …

پریدن ناگهانی از خواب‌, به مغز و حافظه انسان‌, صدمات جبران ناپذیری وارد می‌كند.

به گفته محققان دانشگاه كلرادو و به گزارش واحد مرکزی خبر پریدن ناگهانی از خواب كه ممكن است به علت صدای بلند زنگ ساعت‌, زنگ در وتلفن و یا هر چیز دیگر باشد, به حافظه كوتاه مدت و مهارت‌های تفكری و محاسباتی انسان‌, صدمه زیادی می‌زند.

آثار زیانبار پریدن ناگهانی از خواب به حدی است كه محققان دانشگاه كلرادو معتقدند: این حركت شاید یكی ازخطرناكترین حركتهائی باشد كه انسان در طول شبانه روز انجام می‌دهد.