روانشناسی گروه خونی

● گروه خونی O :
ـ صادق، خوشبین و پر انرژی هستند و از اعتماد به نفس بالایی برخوردارند.
ـ برای رسیدن به هدف قدرت و تحمل خوبی دارند.
ـ اگر در میانه راه به بیهوده بودن کاری که در حال انجامش …

گروه خونی O :

ـ صادق، خوشبین و پر انرژی هستند و از اعتماد به نفس بالایی برخوردارند.

ـ برای رسیدن به هدف قدرت و تحمل خوبی دارند.

ـ اگر در میانه راه به بیهوده بودن کاری که در حال انجامش هستند پی ببرند، خیلی راحت آنرا رها می کنند.

ـ درباره ی گذشته مثبت اندیشند، لذا چندان افسوس گذشته را نمی خورند.

ـ به مسائل مادی اهمیت می دهند. آرام و باثباتند و در برابر صداقت بسیار حساسند.

ـ رک و صریح نظراتشان را بیان می کنند. می توانند از جزئیات براحتی صرف نظر کنند.

ـ غالباً از رهبری کردن خوششان می آید و معمولاً از قدرت تمرکز خوبس برخوردارند.

گروه خونی A :

ـ محتاط در تصمیم گیری، بدبین و بسیار حساس هستند و مایلند مسائل را به دو گروه سیاه و سفید تقسیم کنند.

ـ به قوانین و استانداردهای اجتماعی بسیار اهمیت میدهند.

ـ از تحمل و صبر بالایی برای انجام کارهای فیزیکی و رقابتی برخوردارند.

ـ به آینده بسیار بدبینند و براحتی می توانند ظاهر آرامی از خودشان نشان دهند، حتی اگر عصبانی باشند.

ـ به نظرات دیگران بسیار اهمیت می دهند.

ـ اگر قلبشان بشکند، به سختی التیام می یابد.

ـ آنها بسیار مسئولند و همواره خطی بین کار و تفریح میکشند.

ـ آنها معتقدند که در مسائل دینی و اخلاقی می توان به کمال رسید.

ـ ترجیح می دهند از سرگرمی هایی بهره ببرند که از فشار عصبیشان بکاهد.

گروه خونی B :

ـ براحتی از دیگران دستور نمی گیرند.

ـ سریع تصمیم گیری می کنند، قابل انعطافند و چندان به قوانین اهمیت نمی دهند.

ـ به مسائل علمی و اکتشافات علاقه فراوانی دارند.

ـ چندان صبور به نظر نمی رسند و از کارهای رقابتی خوششان نمی آید.

ـ معقول و خونسردند و درعین بامزگی ،بسیار خجول هستند.

ـ از بیان ایده های جدید نمی هراسند.

ـ از مورد انتقاد قرار گرفتن ترسی ندارند.

ـ از انجام کاری به مدت طولانی خسته و دلزده نمی شوند.

ـ براحتی می توانند خاطرات گذشته را فراموش کنند.

ـ خلاق و مبتکر بوده و بین کار و تفریح نمی توانند مرزی قائل شوند.

گروه خونی AB :

ـ رمانتیک و احساساتی هستند و به شدت فعالند.

ـ در تجزیه و تحلیل مسائل بسیار ماهرند.

ـ در نقد موضوعات مختلف بسیار منصف اند.

ـ درموقع لزوم نمی توانند سریع تصمیم بگیرند.

ـ برای سخت کار کردن و صبور بودن باید سعی کنند.

ـ درباره ی گذشته بسیار حساسند و از قدرت فهم بالایی برخوردارند.

ـ چندان مسئولیت پذیر نیستند.

ـ خونسردند اما در برخورد با مسائل غیرمنتظره خیلی زود نگران می شوند.

ـ حالات روحی آنها خیلی سریع تغییر می کند.

ـ می توانند در آنِ واحد چند کار را با هم انجام دهند و از کارهای هنری بسیار خوششان می آید.

http://www.kadbanoooo.blogfa.com/post-۱۰۸.aspx