دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی

▪ دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی ▪ سال و محل تولد : ۱۳۲۶ تهران ▪ رشته تخصصی : هنرهای نمایشی ▪ فعالیت ها : - تولد در خانواده ای فرهنگی در تهران و طی تحصیلات ابتدایی و دبیرستان در همین …

▪ دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی
▪ سال و محل تولد : ۱۳۲۶ تهران
▪ رشته تخصصی : هنرهای نمایشی
▪ فعالیت ها :
- تولد در خانواده ای فرهنگی در تهران و طی تحصیلات ابتدایی و دبیرستان در همین شهر
- ورود به دانشگاه تهران و اخذ لیسانس در رشته های ادبیات نمایشی از دانشکده هنرهای دراماتیک تهران و علوم اجتماعی از دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
- عزیمت به فرانسه و آمریکا واخذ دکترا در رشته هنرهای ارتباطی – نمایشی از دانشگاه های آمریکا
- تدریس در دانشگاه های آمریکا و عزیمت به ایران
- عضویت در هیئت علمی گروه هنرهای نمایشی دانشکده های هنرهای زیبا دانشگاه تهران در سال ۱۳۶۳
- استاد ممتاز دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۱
- همکاری در تأسیس دانشگاه هنر و راه اندازی گروه هنرهای نمایشی/ همکاری در تهیه برنامه آموزشی برای دوره کارشناسی ارشد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دانشگاه های و مؤسسات آموزش عالی
- دریافت جایزه بهترین پژوهشگر هنر و بهترین نمایشنامه با مضمون وضعیت زنان در سال ۱۳۷۵
- برگزیده شدن به عنوان چهره ماندگار عرصه هنرهای نمایشی ر دومین همایش چهره های ماندگار سال ۱۳۸۱
▪ آثار :
- پیش درآمدی بر شناخت هنرهای نمایشی در مصر – تئاتر پیشتاز، تجربه گر، عبث نما – تی .اس. الیوت و نمایشنامه منظوم و مذهبی – سبک های اجرایی در تئاتر معاصر جهان – نمادگرایی در ادبیات نمایشی – گزار گرایی در ادبیات نمایشی – ادبیات نمایشی در روم – پیدایش ادبیات نمایشی نو در ایرلند
- نی لبک و بهمن – پنجره ای بر باد – و نگارش نمایشنامه ها و مقالات متعدد در نشریات معتبر هنری