دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی

▪ دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی
▪ سال و محل تولد : ۱۳۱۳ دینان اصفهان
▪ رشته تخصصی : فلسفه
▪ فعالیت ها :
- تحصیل ابتدایی در زادگاهش تا سال ۱۳۲۰ و سپس شروع تحصیل علوم دینی در مدرسه …

دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی

سال و محل تولد :

۱۳۱۳ دینان اصفهان

رشته تخصصی :

فلسفه

فعالیت ها :

- تحصیل ابتدایی در زادگاهش تا سال ۱۳۲۰ و سپس شروع تحصیل علوم دینی در مدرسه نیم آورد اصفهان و بهره گیری از محضر استادانی همچون استاد حبیب آبادی به مدت ۴ سال

- فراگیری دروس مقدمات شامل صرف و نحو، معانی، منطق و قسمتی از فقه او اصول در مدرسه نیم آورد و سپس عزیمت به حزوه علمیه قم جهت تحصیل در مقطع سطح و خارج به مدت ۱۲ سال و حضور در جلسات درس آیات عظام آیت اله بروجردی، آسید محمد داماد و حضرت امام خمینی (ره)

- استفاده و بهره گیری از جلسات درس علامه طباطبایی و همچنین علامه رفیعی قزوینی

- ورود به دانشکده معقول و منقول دانشگاه تهران در سال ۳۴۱ و اخذ لیسانس ورود به مقطع فوق لیسانس در سال ۱۳۴۵

- شروع به تدریس در مدارس و اخذ فوق لیسانس فلسفه در سال ۱۳۴۸

- عضویت در هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۱۳۵۱

- اخذ دکترای فلسفه و حکمت اسلامی با عنوان قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی با راهنمایی دکتر مصلح در سال ۱۳۵۵

- انتقال به گروه فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

- عضویت در انجمن حکمت و فلسفه

- برگزیده شدن به عنوان چهره ماندگار عرصه فلسفه در نخستین همایش چهره های ماندگار سال ۱۳۸۰

آثار :

- وجود رابط و مستقل در فلسفه اسلامی

- قواعد کلی فلسفی

- معاد معاد از دیدگاه حکیم مدرس زنوزی

- اسماء و صفات حق تبارک و تعالی

- ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام

- شعاع اندیشه و شهود در فلسفه سهروردی

- دفتر عقل و آیت عشق

- مجموعه مقالات با عنوان نیایش فیلسوف

- منطق و معرفت در نظر غزالی و...