دکتر محسن جهانگیری

▪ دکتر محسن جهانگیری ▪ سال و محل تولد : ۱۳۰۸ قزوین ▪ رشته تخصصی : فلسفه غرب ▪ فعالیت ها : - تحصیلات ابتدایی در زادگاه خود تا سال ۱۳۲۲ و شروع به فراگیری دروس علوم دینی از قبیل جامع المقدمات …

▪ دکتر محسن جهانگیری
▪ سال و محل تولد : ۱۳۰۸ قزوین
▪ رشته تخصصی : فلسفه غرب
▪ فعالیت ها :
- تحصیلات ابتدایی در زادگاه خود تا سال ۱۳۲۲ و شروع به فراگیری دروس علوم دینی از قبیل جامع المقدمات و پس از آن عزیمت به حوزه علمیه قم
- فراگیری علوم اسلامی در حوزه علمیه قم و بهره گیری از محضر علمای والامقام همچون آیت اله خوانساری و آیت اله کوه کمری و پس از طی دروه سطح ورود به دوره خارج و حضور در جلسات درس آیت اله بروجردی
- حضور در جلسات درس حکمت و فلسفه اسلامی علامه طباطبایی و همشاگرد بودن در این جلسات با بزرگانی همچون امام موسی صدر، استاد سید جلال الدین آشتیانی، شهید دکتر بهشتی، استاد شهید مطهری و ..
- عزیمت به تهران در سال ۱۳۳۲ و پس از مدتی تحصیل ورود به دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران و بهره گیری از محضر استادانی همچون شهابی، مشکوه، حمیدی شیرازی، هوشیار، جلالی، شعرانی، فردید و یحیی مهدوی
- تدریس در دبیرستانهای تهران و اخذ لیسانس در سال ۱۳۳۶، فوق لیسانس در سال ۱۳۴۶ و دریافت دکتری فلسفه محض با عنوان مقایسه وحدت وجود در عرفان ابن عربی و وحدت جوهر در فلسفه اسپینوزا با راهنمایی دکتر فردید و مشاوره ی دکتر نصر و جلیلی در سال ۱۳۵۲
- تدریس در دانشگاه شهید بهشتی از سال ۱۳۵۲ و شروع به تدریس در دانشگاه تهران از سال ۱۳۵۴
- ارتقاء به مقام دانشیاری در سال ۱۳۶۳ و ارتقاء به مقام استادی دانشگاه تهران در سال ۱۳۶۹
- برگزیده شدن به عنوان چهره ماندگار رشته فلسفه در دومین همایش چهره های ماندگار سال ۱۳۸۱
▪ آثار :
- تألیف کتاب محی الدین ابن عربی
- ترجمه کتاب اخلاق اسپینوزا
- احوال، آثار و آراء، فرانسیس بیکن فیلسوف تجربی مذهب انگلیسی
- ترجمه کتاب Ethice اسپینوزا
- نگارش مقالات متعدد تحقیقی