دکتر مجتبی شمسی پور

▪ دکتر مجتبی شمسی پور ▪ سال و محل تولد : ۱۳۲۸ کرمانشاه ▪ رشته تخصصی : شیمی ▪ فعالیت ها : - گذراندن تحصیلات اولیه تا اخذ دیپلم در زادگاه خویش - ورود به دانشگاه صنعتی شریف و اخذ لیسانس …

▪ دکتر مجتبی شمسی پور
▪ سال و محل تولد : ۱۳۲۸ کرمانشاه
▪ رشته تخصصی : شیمی
▪ فعالیت ها :
- گذراندن تحصیلات اولیه تا اخذ دیپلم در زادگاه خویش
- ورود به دانشگاه صنعتی شریف و اخذ لیسانس شیمی در سال ۱۳۵۲
- اخذ فوق لیسانس شیمی تجزیه از دانشگاه صنعتی شریف در سال ۱۳۵۴
- عزیمت به آمریکا و دریافت دکترای شیمی تجزیه از دانشگاه ایالتی میشیگان در سال ۱۳۵۸
- عضویت در انجمن های شیمی ایران، آمریکا و پاکستان
- عضویت در هیئت تحریریه چندین نشریه معتبر علمی
- تدریس در دانشگاه شیراز و برگزیده شدن به عنوان استاد نمونه دانشگاههای ایران در سال ۱۳۷۳
- تدریس در دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه رازی کرمانشاه
- عضویت در فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
- برگزیده شدن به عنوان چهره ماندگار عرصه شیمی در دومین همایش چهره های ماندگار سال ۱۳۸۱
▪ آثار :
- نگارش کتب علمی و ارائه مقالات فراوان در نشریات معتبر بین المللی