دکتر مهدی گلشنی

▪ دکتر مهدی گلشنی ▪سال و محل تولد : ۱۳۱۷ اصفهان ▪ رشته تخصصی : فیزیک ▪ فعالیت ها : - گذراندن مراحل آغازین تحصیل تا اخذ دیپلم در اصفهان - ورود به دانشکده علوم دانشگاه تهران واخذ لیسانس …

▪ دکتر مهدی گلشنی
▪سال و محل تولد : ۱۳۱۷ اصفهان
▪ رشته تخصصی : فیزیک
▪ فعالیت ها :
- گذراندن مراحل آغازین تحصیل تا اخذ دیپلم در اصفهان
- ورود به دانشکده علوم دانشگاه تهران واخذ لیسانس فیزیک و همچنین طی نمودن دوره الکترونیک و فیزیک هسته ای در مرکز اتمی دانشگاه تهران
- عزیمت به آمریکا و کسب دکترای فیزیک از دانشگاه برکلی کالیفرنیا
- بازگشت به ایران وعضویت در هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و ارتقاء به مرتبه استادی – ریاست دانشکده فیزیک و گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف
- عضویت در شوراهای علمی و فرهنگی و همچنین عضو انجمن های بین المللی فعال در زمینه فیزیک، فلسفه علم و علوم طبیعی و الهیات
- عضو مؤثر در تاسیس مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات
- فعال کردن تحقیقات در زمینه پیوند علم و دین در ایران
- عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
- برگزیده شدن به عنوان چهره ماندگار عرصه فیزیک در دومین همایش چهره های ماندگار سال ۱۳۸۱
▪ آثار :
- تحلیلی از دیدگان فلسفی فیزیکدانان معاصر
- قرآن و علوم طبیعت
- از علم سکولار تا علم دینی
- فیزیک هالیدی، رزنیک (ترجمه)
- فیزیک امروز
- درآمدی بر علم و دین و معنویت در آستانه قرن بیست و یکم
- Can scince Dispense whit Religion?
- و نگارش شمار فراوان مقاله در زمینه های علم و دین در مجلات معتبر علمی