رسول زرگر

▪ نام : رسول
▪ نام خانوادگی : زرگر
▪ محل تولد : اصفهان
▪ تاریخ تولد : ۱۳۳۳
▪ رشته تحصیلی : مدیریت استراتژیک
▪ سوابق علمی و اجرایی :
ـ مسئول ستاد جهاد سازندگی شهرستان سمیرم اصفهان
ـ مسوول …

نام :

رسول

نام خانوادگی :

زرگر

محل تولد :

اصفهان

تاریخ تولد :

۱۳۳۳

رشته تحصیلی :

مدیریت استراتژیک

سوابق علمی و اجرایی :

ـ مسئول ستاد جهاد سازندگی شهرستان سمیرم اصفهان

ـ مسوول کمیته عمران جهاد سازندگی استان اصفهان

ـ مسوول جهاد سازندگی استان اصفهان

ـ معاون برنامه ریزی وزارت جهاد سازندگی

ـ معاون امور عمرانی وزارت کشور

ـ قائم مقام شورای اسلامی شهر تهران

ـ رئیس ستاد حوادث غیر مترقبه کشور

ـ رئیس شورای عالی حمل و نقل و ترافیک کشور

ـ معاون امور آب وزارت نیرو

ـ رئیس کمیته ملی سدهای بزرگ کشور

ـ رئیس کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

ـ مشاور وزیر نیرو و عضو هیات مدیره شرکت مدیریت پژوهش های نیروگاهی ایران

ـ عضویت در شورای پول و اعتبار

ـ عضویت در شورایعالی بانکها

ـ عضویت در ستاد طرحهای مهم انقلاب

ـ عضویت در ستاد بسیج اقتصادی

ـ عضویت در کمیسیون شورای اقتصاد

ـ عضویت در شورای عالی ترابری کشور

ـ عضویت در شورای برنامه ریزی مسکن و شهرسازی در برنامه دوم توسعه

ـ عضویت در شورای عالی اقیانوس شناسی

کتب تالیف شده و افتخارات :

نشان درجه سه خدمت جمهوری اسلامی . نشان ملی میراث فرهنگی جمهوری اسلامی . تقدیر از ریاست محترم جمهوری اسلامی به خاطر ارائه برنامه وزیر پیشنهادی برای وزارت مسکن و شهرسازی در سال ۱۳۷۶ . تقدیر از نخست وزیر محترم وقت