دکتر طاهره کاغذچی

▪ دکتر طاهره کاغذچی ▪ سال و محل تولد : ۱۳۲۵ تهران ▪ رشته تخصصی : مهندسی شیمی ▪ فعالیت ها : - گذراندن تحصیلات اولیه تا اخذ دیپلم در سال ۱۳۴۳ در تهران - ورود به دانشکده فنی دانشگاه تهران …

▪ دکتر طاهره کاغذچی
▪ سال و محل تولد : ۱۳۲۵ تهران
▪ رشته تخصصی : مهندسی شیمی
▪ فعالیت ها :
- گذراندن تحصیلات اولیه تا اخذ دیپلم در سال ۱۳۴۳ در تهران
- ورود به دانشکده فنی دانشگاه تهران و اخذ لیسانس مهندس شیمی و در ادامه فوق لیسانس همین رشته در سال ۱۳۴۷
- عزیمت به انگلستان جهت ادامه تحصیل در رشته مهندسی شیمی و اخذ فوق لیسانس در دانشگاه برادفورد در سال ۱۳۴۸
- ورود به مقطع دکترا و دریافت دکترای مهندسی شیمی در سال ۱۳۵۱
- بازگشت به ایران و عضویت در هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۳۵۱ با رتبه استادیاری
- ارتقاء به مرتبه دانشیاری و استادی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سالهای ۱۳۵۶ و ۱۳۶۷
- استاد مدعو در دانشکده فنی دانشگاه تهران، شهید باهنر کرمانف علم و صنعت تهران و دانشگاه صنعتی نفت اهواز و استاد نمونه کشور در سال ۱۳۷۲
- عضویت در شوراها و مجامع علمی
- عضو وابسته گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
- عضویت در انجمن نفت ایران و انجمن شیمی دانان آمریکا ACS
- برگزیده شدن به عنوان چهره ماندگار عرصه مهندسی شیمی در دومین همایش چهره های ماندگار سال ۱۳۸۱
▪ آثار :
- تألیف و ترجمه چندین کتاب در زمینه مهندسی شیمی و نگارش مقالات فراوان در زمینه مهندسی شیمی در نشریات معتبر