عباس پهلوان

چهارم فروردین زادروز عباس پهلوان روزنامه نگار قدیمی و بسیار معروف ایران است که در سال ۱۳۱۶( مارس ۱۹۳۷) به دنیا آمده است. عباس هنوز به ۱۸ سالگی تمام نرسیده بود که کار روزنامه نگاری …

چهارم فروردین زادروز عباس پهلوان روزنامه نگار قدیمی و بسیار معروف ایران است که در سال ۱۳۱۶( مارس ۱۹۳۷) به دنیا آمده است. عباس هنوز به ۱۸ سالگی تمام نرسیده بود که کار روزنامه نگاری را آغاز کرد و لاینقطع به آن ادامه می دهد. برخلاف روزنامه نگاران دیگر، عباس حرفه ژورنالیسم را از تهیه خبر شروع نکرده بلکه آغاز کار او با مقاله نگاری و نوشتن انواع مطلب بوده و سمت نویسنده ستادی (ستاف رایتر) داشته است. می دانیم که چنین آغازی نیاز به استعداد و ذوق و علاقه مندی زیاد دارد. او کار روزنامه را از «شاهد» و «اتحاد ملل» آغاز کرد و در بسیاری از روزنامه های تهران ازجمله آژنگ، آتش، بامشاد، اراده آسیا و «مهر ایران» قلم زد تا بکار مجله نویسی پرداخت. دو امضای مستعار معروف او در روزنامه ها، «ع. پیکان» و «آشیخ عباس نقال» بود. ستون «کندوکاو روزنامه ها» که به قلم او نوشته می شد همیشه جنجال برانگیز بود و ناشران روزنامه ها را می رنجانید.

عباس پهلوان که از موسسان سندیکای روزنامه نگاران کشور است در مجله های متعدد ازجمله روشنفکر، آشفته، مدروز (زن روز) و فردوسی به کار تحریر اشتغال داشت و در «فردوسی» بیش از هر مجله دیگر ماندگار شده بود و دولت وقت یک بار به خاطر یک نوشته اش در فردوسی، او را ممنوع القلم کرده بود. پهلوان جمعا ۱۵ سال در فردوسی قلم زد. عباس که به میهندوستی و صراحت لهجه شهرت دارد بسیار روان و بی تکلف می نویسد و بدون ملاحظه حقایق را بیان می دارد. درباره هر موضوعی که لازم باشد می تواند بنویسد. عباس مدتی هم در خبرگزاری پارس (ایرنای امروز) بکار نوشتن مشغول بود. ابتکار مصاحبه های تلفنی از اوست که به نام خبرگزاری از رادیو ایران پخش می شد. عباس این طرز مصاحبه را که تا آن زمان در ایران بی سابقه بود در سال ۱۳۵۸ خورشیدی (۱۹۵۹ میلادی) ابتکار کرد.

پهلوان که در سال ۱۳۵۹ (دو سال پس از انقلاب) با مخالفت دسته ای از دست اندرکاران وقت رو به رو شده بود دچار زحمت و گرفتاری های متعدد شد و چندی بعد، به قول خودش، پس از افزایش شعارهای «عباس پهلوان اعدام باید گردد» دچار واهمه شد و وطن را ترک کرد و به اروپا رفت و در اینجا بکار نوشتن در رسانه ها که عمدتا راهی جز مسیر جمهوری اسلامی داشتند پرداخت و باز به گفته خودش، هنگامی که محیط اروپا برای او ناامن شد به آمریکا نقل مکان کرد و در اینجا به روزنامه نگاری که پیشه مادام العمر اوست ادامه می دهد. او در لس آنجلس سردبیری روزنامه فارسی زبان «عصر امروز» را برعهده دارد و با رسانه های دیگر نیز همکاری می کند.