تفاوت‌های رفتاری زنان ومردان

یکی از تفاوت‌های رفتاری زن و مرد، هدفمندبودن مردان است.آنها در بیان مطالب و خواسته‌های خود دقیقا منظور خود را بیان می‌دارند و در هنگام مواجهه با یک مشکل ترجیح می‌دهند تا زمانی …

یکی از تفاوت‌های رفتاری زن و مرد، هدفمندبودن مردان است.آنها در بیان مطالب و خواسته‌های خود دقیقا منظور خود را بیان می‌دارند و در هنگام مواجهه با یک مشکل ترجیح می‌دهند تا زمانی که پاسخ یا راه‌حلی نیافته‌اند سکوت کنند.

در عوض زنان خوش‌صحبت‌اند و در بیان مطالب و حتی مشکلی که آنها را آزار داده، با مقدمه‌چینی‌های طولانی شروع به صحبت کرده و هیچ‌گاه دقیقاً منظور خود را بیان نمی‌کنند. بسیاری از اوقات هدف آنها از صحبت درباره مشکل چاره‌اندیشی نیست. بلکه یافتن گوشی شنوا و مونس و همدمی است که با تمام وجود افکار و احساسات او را درک کند.

در ذیل به واکنش‌های متفاوت زن و مرد در یک حالت یکسان توجه می‌کنیم که بدون شک متاثر از مطالب بیان شده است.

تحقیقات نشان داده خواب‌های مردان با زنان تفاوت دارد.

مردان خواب کار روزمره، خشونت‌های جسمی و اسلحه می‌بینند، در حالی که زنان افراد خانواده، موضوعات عاطفی و هدف‌های زندگی‌شان را خواب می‌بینند.

خواب زنان بیشتر در محیط‌های داخلی و پر از وسایل منزل و لباس اتفاق می‌افتد و اغلب با غم و اندوه همراه است.

نکته جالب توجه آن است که طی چند دهه اخیر با وجودی که زنان مانند مردان کار می‌کنند اما خواب‌هایشان شبیه آنها نشده است.

هنگامی مرد و زن به ریاست می‌رسند، زن رئیس سعی می‌کند وقت بیشتری را به بالابردن روحیه همدلی و همکاری بین کارمندان خود اختصاص دهد. در حالی که آقای رئیس وقت بیشتری صرف رفتارهای مدیرمآبانه مانند پند و اندرزدادن و یا ایراد گرفتن می‌کند.

هنگامی که مرد و زن به یک مهمانی دعوت می‌شوند، مطمئن باشید که مرد به این موضوع می‌اندیشد که باید طوری در جمع رفتار کند که مورد قبول باشد. در حالی که زن نگران قضاوتی است که از او می‌شود. بنابراین سعی می‌کند ملایم‌تر و مطیع‌تر رفتار کند و به نوعی، به همنوایی با جمع می‌پردازد. حال تصور کنید که یک خانم و آقا از مهمانی برمی‌گردند.