فضیلت بیت المقدس در کلام رسول مکرم

۱) حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت است که فرمود: سه سخن را از رسول خدی صلی الله علیه وسلم شنیده ام که بسیار آنها را دوست دارم:
اول) هیچ زنی اندازی دو شبانه روز را به مسافرت نرود …

۱) حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت است که فرمود: سه سخن را از رسول خدی صلی الله علیه وسلم شنیده ام که بسیار آنها را دوست دارم:

اول) هیچ زنی اندازی دو شبانه روز را به مسافرت نرود مگراین که فردی محرم یا همسرش همراه وی باشد.

دوم)در دو روز نباید روزه گرفت؛ روز عید قربان وروز عید فطر، ودر دو وقت نباید نماز گزارید بعد از فجر تا آن که خورشید طلوع کند، وبعد از عصر تا آن که خورشید غروب کند.

سوم) بار سفر بسته نشود مگربه سوی سه مسجد: مسجد الحرام، مسجد الأقصی واین مسجد من ( مسجد النبی صلی الله علیه وسلم ).

۲) زیادبن سوده روایت میکند عباده بن صامت رضی الله عنه را دیدند که بر بالای دیوار بیت المقدس شرقی نشسته است وگریه می کند، از او پرسیدند: چه چیزشما را به گریه واداشته است؟ فرمود: از همین جا رسول خدا صلی الله علیه وسلم به ما خبر دادند که جهنم را( در سفر معراج) دیده اند.

۳) علقمه ازعبد الله بن عمر رضی الله عنه روایت می کند که رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمودند: خدای عزّوجلّ سه فرشتهْمخصوص دارد؛ یک فرشته موکل کعبه است، ویک فرشته موکل مسجد من( مسجد النبی) است وفرشته سوم موکل مسجد الاقصی . فرشته موکل بر کعبه در هر روز فریاد میکند که: هر کس فرایض خداوند را ترک کرد، از امان او خارج شده است. وفرشته ای که: هرکس سنت محمد صلی الله علیه وسلم را ترک کرد، به حوض کوثروارد نمی شود وشفاعت محمد صلی الله علیه وسلم به او نمی رسد واما فرشته موکل بر مسجد الاقصی در هر روز ندا می کند که: هرکس غذای مورد تناول وی حرام باشد، عمل(نیک) او بر رویش زده می شود.تاریخ بغداد ۴/۱۵۷.

۴) ابو ذر غفاری رضی الله عنه می گوید که: از رسول خدا پرسیدم: یا رسول الله ! کدام مسجد اولین مسجدی است که در زمین نهاده شده است؟ فرمودند/ مسجد الحرام. باز گفتم: یارسول الله! بعد از آن کدام مسجد؟ فرمودند: مسجد الاقصی. پرسیدم: فاصله میان بنای آنهاچه اندازه بود؟ فرمودند: چهل سال. اما هرجاکه نماز تورا دریافت همانجا نماز بخوان زیرا همانجا برایت مسجد است.

۵) حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها روایت می کند که رسول خدا فرمودند: همانا مکه شهری است که خدی عزوجل آن را بزرگ گردانیده وحرمت آن را نیز عظیم داشته است، او مکه را هزار سال قبل از آن که چیزی از زمین را بیافریند- آفرید ومدینه را به بیت المقدس وصل کرد وهزار سال بعد از آن بود که بقیه زمین را تماماً یکبار آفرید. فضائل بیت المقدس از واسطی ص ۱۱.

۶) عبد الله بن عمر رضی الله عنه روایت می کند که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: سلیمان سه چیز را او خداوند جل جلاله در خواست کرد، حق تعالیدوچیز از آنها را به وی داد وامیدوارم که خداوند سومی را نیز به وی داده باشد:

او از خدا خواست که به همان حکمی حکم صادر کند که باحکم خودش موافق باشد، پس خداوند جل جلاله این خواستهْ وی را برآورده کرد.

دومین طلب او این بود که از خدا جل جلاله حکومتی را خواست که برای هیچ کس بعد ازوی سزاوار نباشد واین خواستهْ اش نیز بر آورده شد.

سومین در خواست او این بود که:هر بنده ای که به بیت المقدس وارد می شود وهدفی جز نماز خواندن در آن ندارد چنان از گناه پاک شود مانند روزی که مادرش او را به دنیا آورده است.

۷) میمونه بنت حارث همسر پیامبر صلی الله علیه وسلم به آن حضرت گفت: یا رسول الله! به ما در بارهْ بیت المقدس معلومات بدهید؟ ایشان فرمودند: بیت المقدس سرزمین محشر ومنشر است به آن سفر کنید ودر آن نماز بگزارید زیرا هر نمازی در آن مانند هزار نماز در غیر آن از اماکن است. میمونه گفت: یا رسول الله! به نظر شما کسی که توان رفتن به آن را ندارد چکار کند؟ فرمودند: او باید روغنی به بیت المقدس اهدا کند تا در چراغ آن افروخته شود زیرا کسی که چیزی را به بیت المقدس اهدا کند همانند کسی است که در آن نماز گزاریده است. صحیح مسلم، ۱/ ۲۷۴.

۸) براء بن عازب رضی الله عنه روایت می کند که: با رسول الله صلی الله علیه وسلم مدت شانزده ما یا هفده ماه به سوی بیت المقدس نماز گزاریدم سپس قبله به سوی کعبه بر گردانده شد. فضلئل بیت المقدس ، واسطی ۶۹

۹) ابو هریرهٔ رضی الله عنه روایت می کند که رسول خدا فرمودند: تمام انهار روی زمین، تمام دریاها وتمام بادهااز زیر سنگها بیت المقدس بیرون می شوند. فضئل بیت المقدس ، واسطی ۶۲.

۱۰) همچنین ابو هریرهٔ روایت می کند که رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمودند: آن گاه که مرا در شب اسری به سوی بیت المقدس می بردند جبرئیل علیه السلام مر نزد قبر ابراهیم علیه السلام برد وگفت: فرود آی ودر اینجا دو رکعت نماز بگزار زیرا در اینجا قبر پدرت ابراهیم علیه السلام است. سپس مرا به بیت لحم برد وگفت: فرود آی ودر اینجا نیز دو رکعت نماز بگزار زیرا در اینجا از اولادت برادرت عیسی علیه السلام است. سپس مرا به نزد صخره برد ... پسدر در آنجا با پیامبران نما. ط.ارچم وا. همانجا مرا به سود أسمان عروج