علائم سرطان پروستات

تشخیص و درمان زودرس سرطان پروستات مانند سایر سرطان‌ها کلید اصلی مقابله با این بیماری است.
▪ برخی از علائم هشداردهنده احتمالی سرطان پروستات اینها هستند:
ـ احساس مکرر نیاز …

تشخیص و درمان زودرس سرطان پروستات مانند سایر سرطان‌ها کلید اصلی مقابله با این بیماری است.

برخی از علائم هشداردهنده احتمالی سرطان پروستات اینها هستند:

ـ احساس مکرر نیاز به ادرار کردن به خصوص در شب.

ـ احساس درد یا سوزش در هنگام ادرار کردن.

ـ اشکال در هنگام شروع و متوقف‌کردن ادرار یا ادرار ضعیف.

ـ خون در ادرار یا منی.

ـ درد یا سفتی در کمر، لگن یا ران‌ها.