نشانه‌های اولیه بارداری

با اینکه تهوع صبحگاهی و قطع قاعدگی نشانه‌های کلاسیکی هستند که نشان می‌دهند که یک زن باردار است، نشانه‌های دیگری هم وجود دارند.
▪ اینها نشانه‌های اولیه دیگر بارداری هستند، …

با اینکه تهوع صبحگاهی و قطع قاعدگی نشانه‌های کلاسیکی هستند که نشان می‌دهند که یک زن باردار است، نشانه‌های دیگری هم وجود دارند.

اینها نشانه‌های اولیه دیگر بارداری هستند، هر چند که این علائم از زنی به زن دیگر متفاوت است:

ـ لکه‌بینی، چنگه‌های شکمی یا قاعدگی که کوتاه‌تر و خفیف‌تر از حد معمول است.

ـ تورم و حساسیت پستان‌ها، و تیره شدن پوست اطراف نوک پستان‌ها.

ـ خستگی.

ـ تهوع.

ـ کمردرد و سردرد.

ـ نیاز مکرر به ادرار کردن.

ـ اشتیاق فراوان به غذاهایی معین.