آفتاب

دانستنی های باربارا دی آنجلیس

▪ باربارا دی آنجلیس : این کتاب را با عشق و امتنائی بی پایان به شما هدیه می کنم که خود هم " آغاز " و هم " طریق" و هم "پایان " عشق و شور زندگی واقعی و حقیقی من هستید. ▪ باربارا دی آنجلیس …

▪ باربارا دی آنجلیس : آن گاه هر کاری که از شما سر بزند سرشار از عشق و شور زندگی خواهد بود ▪ باربارا دی آنجلیس : تمامی روابط شما از عشق خواهد درخشید ▪ باربارا دی آنجلیس : انتخاب های …

▪ باربارا دی آنجلیس : عشق ، ویژگی یا کیفیتی نیست که برخی با آن زاده شده اند اما برخی دیگر محکوم هستند تا پایان عمر بدون آن سر کنند . ▪ باربارا دی آنجلیس : عشق ، ویژگی نیست که اساسا نسبت …

▪ باربارا دی آنجلیس : احساس شهوت تنها نقطه ی آغازین عشق ورزی و نمود فیزیکی و جسمانی نیاز و گرایشی محض و نامحدود به زمان است. چرا که هسته ی مرکزی عشق و جاذبه ی جسمانی نیز چیزی نیست …

▪ باربارا دی آنجلیس : هنگامی که عاشق زندگی می شوید دنیا را درست همچون عشاق از پس دیدگان عشق نظاره خواهید کرد. دیدن و نگریستن از پس دیدگان عشق به این معناست که زیبایی را در تمامی …

سرگرمی

وبگردی