آفتاب

شخصیت‌ها

علمی مذهبی حافظ صوفی عابد و زاهد عارف عالم و فاضل فقیه و عالم دینی قاری مجتهد محدث مفسر فرهنگی و هنری سیاسی سایر

مطالب داغ روز

وبگردی وبگردی

دانستنی های عارف

نمایش ۲۲۱ تا ۲۴۰ از ۲۵۸ دانستنی
photo not available

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س پنجم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عارف
اهل هرات بود. وی با خواجه عبدالله انصاری (م۴۸۱ق) معاصر بوده و به خدمت اکابر و مشایخ بسیاری مانند …

photo not available

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س دوازدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عارف و حکیم
وی از مشاهیر حکما و عرفا و شاگرد آقامحمد بیدآبادی (م۱۱۹۷ق) و ملااسماعیل خاجوئی …

photo not available

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۳۰۳/۳۰۴) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عارف
از مشایخ و بزرگان نیشابور و از اصحاب ابوحفص حداد نیشابوری بود. بعد از فوت او با ابوعثمان …

photo not available

جنسیت: مرد
نام پدر: برهان‌الدین
تولد و وفات: ( ... )س نهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عارف
معروف به محمدقاضی. در ۸۸۵ق از مریدان خواجه عبیدالله احرار (م۸۹۵ق) شد …

photo not available

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۱۰۰۸) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عارف و شاعر
وی برادر میر حسن سهوی تبریزی (م۱۰۰۳ق) بود. مرشدی از ارباب شریعت وطریقت و از اصحاب معرفت …

photo not available

جنسیت: مرد
نام پدر: فیروز/فیروزان/علی
تولد و وفات: ( ... - ۲۰۰/۲۰۲/۲۰۶) قمری
محل تولد: عراق - کرخ بغداد
شهرت علمی و فرهنگی: عارف و صوفی
پدرش و مادرش نصرانی بودند و او را به معلمی نصرانی …

نمایش ۲۲۱ تا ۲۴۰ از ۲۵۸ دانستنی