آفتاب

دانستنی های تست هوش

کمی‌فکر کنید، سوال زیاد مشکلی نیست ولی اگر قادر به حل این سوال باشید... جاهای خالی رو با چه اعدادی باید پر کرد؟ ۱۶، ....... ، ۱۰۰۰ ، ۱۵ ، ........ ، ۲۰ ، ۱۰ عجله نکنید! کمی‌فکر کنید، سوال زیاد مشکلی …

۱) آن چیست که یکی است و همیشه با تو است؟ ۲ ) عجایب جنگل بی پایه دیدم، عجایب چادر بی سایه دیدم، بدیدم صنعت پروردگارم، دوتا سوداگر بی مایه دیدم. ۳) عجایب صنعتی دیدم در این دشت، درخت …

▪ آن چیست که هر چه آب د‌ر آن بریزی پر نمی شود‌؟ ▪ آن چیست که همه چیز از آن د‌رست می شود‌؟ ▪ آن چیست که می د‌ود‌ و سرش به سنگ می خورد‌؟ ▪ آن چیست که از هر د‌ری د‌اخل می شود‌، از هر شکافی …

۱) چه پرند‌ه ای است که اگر نامش را بر عکس کنیم، نام یک پرند‌ه د‌یگر می شود‌. □□□ ۲) رنگ سفید‌ سخره ها آمد‌ میان سفره ها هر کس ند‌اند‌ نام او مزه ند‌ارد‌ کام او □□□ ۳) چهار براد‌رند‌ …

برای بررسی و شناخت هوش هیجانی، بهتر است در ابتدا معنای اجراء آن یعنی ”هوش و هیجان“ را بدانیم. ● هیجان چیست؟ هیجان، حالت عاطفی هوشیاری یا خودآگاهی است که در آن مفاهیمی همچون …

اکثر افراد موفق، بسیار باهوش هستند، اما آیا یک فوتبالیست موفق مانند دیوید بکهام (David Beckham) به اندازه نویسنده و بازیگر هم وطنش استفن فرای (Stephen Fry که به هوشمندی شهره است) باهوش هست؟ شاید نه! …

این بازی را با یكی از افراد خانواده ات انجام بده! برای انجام ای بازی یك دانه لوبیا لازم دارید. ۱- لوبیا را در خانه ((شروع)) قرار دهید! ۲- لوبیا را به نوبت در جاده اعدا حركت دهید! می توانید …

توجه: از شما خوانندگان عزیزی که این تمرینات را به‌کار گرفته‌اید و به میزان تأثیرگذاری مثبت آن پی برده‌اید، دعوت می‌شود تا در یک برنامهٔ پربیننده تلویزیونی، شرکت کنید. در …

سرگرمی

وبگردی