آفتاب

جستجو در دانستنی ها : مقررات راهنمایی و رانندگی

جستجوی دقیقتر در :

تمدن (۵۷)  |  آموزش همگانی (۷)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۶۴ مورد در ۰ ثانيه

photo not available

قوانین رانندگی

● سبقت غیرمجاز ▪ آیین نامه راهنمایی و رانندگی سبقت گرفتن در موارد زیر را ممنوع اعلام نموده است. ۱ سرپیچ های تند و سربالایی هایی که میدان دید راننده کم است. ۲ از ۵۰ متر مانده …

تهاجم در رانندگی

تهاجم در رانندگی

▪ افراد پرخاشگر که آستانه تحمل پایینی دارند در همه جا و در همه شرایط درگیری ایجاد می کنند. ▪ آن ها در بین خانواده فامیل و همکارانشان به عصبی و پرخاشگر معروف هستند. ▪ کسی حق و …

photo not available

مقررات برای عابرین

ماده ۱۹۰ : به جز ماموران نیروی انتظامی هیچ کس حق ندارد برای هدایت یا حفاظت وسایل نقلیه در سواره روی خیابان بایستد یا قدم بزند . ماده ۱۹۱ : عابرین پیاده موظفند که ۱ در محل هایی که …

قانون مقررات منع تغییر وضعیت وسایل نقلیه باربری قبل از اخذ مجوز لازم

قانون مقررات منع تغییر وضعیت وسایل نقلیه باربری قبل از اخذ مجوز لازم

هرگونه تغییر در قسمت های موتور محور شاسی و اتاق وسایل نقلیه باربری بدون اجازه قبلی ادارات راهنمایی و رانندگی ممنوع است و صاحبان این قبیل وسایل نقلیه در صورتیکه بخواهند …

وبگردی