آفتاب

جستجو در دانستنی ها : معرفی کتاب

جستجوی دقیقتر در :

ادبیات و شعر (۵۴۰)  |  علوم انسانی (۱۹۷)  |  ادیان و مذاهب (۱۷۳)  |  فرهنگ (۵۱)  |  هنرهای تصویری و نمایشی (۳۴)  |  دانستنی های پزشکی (۱۷)  |  زندگی (۱۱)  |  فناوری اطلاعات و ارتباطات (۱۱)  |  کار (۹)  |  موسیقی (۸)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۱,۰۷۸ مورد در ۰ ثانيه

شعر من بچه شیعه هستم

شعر من بچه شیعه هستم

شعر من بچه شیعه هستم | سیدمحمدهادی صدرالحفاظی مجموعه شعری به نام «شعر من بچه شیعه هستم» منتشر کرده است. او در این کتاب کوشیده است با زبانی شاعرانه و کودکانه به معرفی 14 معصوم بپردازد. در ادامه یک قطعه شعر از او آورده شده است...

پری مهربان

پری مهربان

در یکی از شهرهای ایران دختری به نام سوسن زندگی می کرد. او پنج سال بیشتر نداشت و برادر کوچکی هم به نام سینا داشت. او خیلی به برادرش حسودی می کرد و تا می توانست او را اذیت می کرد …

تفکر در باب ورزش از منظر جامعه شناسی و انسان شناسی

تفکر در باب ورزش از منظر جامعه شناسی و انسان شناسی

در تامل اولیه درباره چیستی ورزش اگر آن را نوعی نهاد اجتماعی قلمداد کنیم بی شک جامعه شناسی اولین علمی است که برای بررسی موضوع ورزش دارای صلاحیت است. از سوی دیگر چون ورزش …

جنگل پنج رود

جنگل پنج رود

توی جنگل پنج رود باران نمی بارد و جنگل قشنگ خشک و زرد شده بود و داشت کم کم از شکل جنگل خارج می شد و از آن همه آب توی رود خانه ها خبری نبود و آب کمی از توی آنها می گذشت و به همین دلیل …

ساس کوچولو

ساس کوچولو

... ساس کوچولو سرش را تکان داد و با ناراحتی گفت: آن خانه ها برای من مناسب به نظر نمی آیند. فکر کنم باید سوراخی بکنم. تمام این مدت یک نفر پشت درخت مخفی شده بود و آنها را تماشا می کرد …

سرگرمی

وبگردی