آفتاب

جستجو در دانستنی ها : بهداشت فردی

جستجوی دقیقتر در :

دانستنی های پزشکی (۱۴۷)  |  بهداشت روانی (۶)  |  بهداشت و زیبایی (۵)  |  ادیان و مذاهب (۱)  |  تغذیه (۱)  |  خانه داری (۱)  |  خانواده (۱)  |  همسران (۱)  |  کودکان (۱)  |  گوناگون (۱)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۱۶۵ مورد در ۰ ثانيه

photo not available

مقررات بهداشتی غذاخوری ها و بوفه ها بهداشت فردی

کلیه کارگران موظف هستند کارت بهداشت معتبر در محل کار خود داشته باشند. سرپرستان موظف هستند که قبل از استخدام اشخاص کارت بهداشت آنان را مطالبه و در محل کار نگهداری نمایند. کارگران …

تاریخچه بهداشت مدارس و تحولات سازمانی آن در ایران

تاریخچه بهداشت مدارس و تحولات سازمانی آن در ایران

در سال ۱۲۹۳ شمسی هیاتی از پزشکان ایرانی و اروپائی مقیم تهران تشکیلاتی به نام مجلس الحفظ الصحه برای مراقبت از بهداشت عمومی به وجود آوردند. در اواخر همین سال دکتر علی اکبرخان …

وبگردی