آفتاب

جستجو در دانستنی ها : زیست‌شناسی ـ فیزیولوژی

نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۱۳ مورد در ۰ ثانيه

سیاه وسفید

سیاه وسفید

● بعضی سفید و برخی سیاه اند ؟ د ر د اخل سلولهای پوست رنگد انه هایی به نام ملانین وجود د ارد که عامل به وجود آمد ن رنگ پوست است. هر چه تعد اد این رنگد انه ها د ر سلولهای …

رنگ چشم

رنگ چشم

چشم یکی از جالب ترین اندام های بدن است و در واقع نوعی دوربین عکاسی به شمار می رود؛ چرا که دریچه ای قابل تنظیم برای ورود نور دارد. چشم عدسی یی دارد که امواج نور را به منظور …

دستگاه گردش خون

دستگاه گردش خون

دستگاه گردش خون و لنف شامل خون قلب و رگهاست. خون پمپ شده از قلب که حاوی مواد غذایی و اکسیژن می باشد توسط سرخرگها در بدن توزیع می گردند. شریانها پس از انشعاب به شاخه های باریک …

گلبولهای سفید

گلبولهای سفید

● تقسیم بندی گلبولهای سفید این گلبولها در مغز استخوان تیموس گره های لنفاوی و طحال تولید می شوند گلبولهای سفید کلیه اجزای یک سلول جانوری را دارند و همه نوع فعالیتهای حیاتی …

photo not available

نخستین لحظه های تکاملی حیوانات اولیه زمین پدیدار می شود

سالهاست دانشمندان می کوشند تا پاسخی مستدل و قانع کننده برای پرسشی به ظاهر ساده و عوامانه بیابند اما تاکنون این تلاشها بی ثمر مانده وهیچ کس نتوانسته به طور قطع و با یقین کامل …

سرگرمی

وبگردی