آفتاب

دانستنی های تفریح و سرگرمی

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۶,۵۷۳ دانستنی

برنامه های ناگهانی و از پیش تعیین نشده جهت شادی و تفریح ممکن است با برنامه ی فعلی شما در تضاد باشند، اما آگاه باشید که یک برنامه ی منسجم و سازماندهی شده دقیقاً همان چیزی است که ثبات لازم را به شما خواهد داد تا بتوانید اوقاتی را نیز به تفریح بگذرانید.

امروز سر کارتان بسیار به شما نیاز دارند اما این محبوبیت کاری ممکن است بر شما فشار بیاورد. برای پوشاندن ضعف‌هایتان سعی‌ نکنید دست به کارهایی بزنید که از عهده مسئولیت آنها بر نمی‌‌آیید.

شاید فکر می کنید که می توانید خودتان را از مشکلاتی که پیرامون تان وجود دارند دور نگه دارید، اما این قدر از نظر احساسی با همه چیز پیرامون تان درآمیخته اید که دیگر راه فراری وجود ندارد.

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۶,۵۷۳ دانستنی