آفتاب

اسطوره فوتبال جهان و برزیل واکسن کرونا زدپله اسطوره فوتبال جهان و برزیل واکسن کرونا زد. او 80 سال دارد و روزی که واکسن کرونا زد را فراموش نشدنی خواند.

وی از مردم خواست تا با رعایت پروتکل ها و انضباط بیشتر جان افراد بیشتری را در دوران همه گیری کرونا حفظ کنند.
پله تنها فوتبالیست جهان است که سه دوره قهرمان جام جهانی شده است. وی در کنار مارادونا به عنوان بازیکن قرن فیفا انتخاب شد. بسیاری این ستاره سابق فوتبال را بزرگ ترین بازیکن تاریخ این رشته ورزشی می دانند.