آفتاب

جاده چالوس و آزادراه تهران - شمال بازگشایی شدایسنا نوشت: مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور از بازگشایی جاده چالوس و آزادراه تهران - شمال خبر داد.

جاده چالوس و آزادراه تهران - شمال شب گذشته درپی بارش شدید برف و عدم ایمنی مسدود شده بود.

در این راستا ایمان محرابی‌نیا - مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور - امروز به ایسنا گفت: محور کرج - چالوس و آزادراه تهران - شمال که به‌دلیل بارش برف و عدم ایمنی کافی مسدود شده بود، بازگشایی شد.

همچنین در شرایط بارش برف و باران به مسافران توصیه می‌شود پیش از آغاز سفر با سامانه ۱۴۱ ارتباط بگیرند، همچنین تجهیزات زمستانی خود را از قبیل زنجیر چرخ و برف‌پاک‌کن و باک سوختشان برررسی کنند.