آفتاب

در پی تجمع دانشجویان، وزیر علوم در دانشگاه شریف حاضر شدایرنا نوشت: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پی اتفاقات امروز دانشگاه شریف در این مرکز آموزشی حاضر شد و با دانشجویان گفتگو کرد.

در پی برگزاری این تجمع و ملتهب شدن فضای دانشگاه صنعتی شریف و درگیری‌های رخ داده در این دانشگاه، محمدعلی زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری شخصا برای گفت وگو با دانشجویان و پیگیری و مدیریت تجمع دانشجویان در دانشگاه شریف حاضر شد.همچنین بنابر گفته شاهدان عینی، به دنبال اتخاذ تدابیر انتظامی در اطراف دانشگاه شریف و عدم امکان خروج دانشجویان و اساتید از این دانشگاه، با دستور وزیر علوم چندین دستگاه خودرو برای خروج دانشجویان و اساتید از دانشگاه در نظر گرفته شد.

اکنون فضای دانشگاه شریف و مناطق اطراف آن آرام گزارش شده است.

اقدام وزیر علوم برای حضور بی‌واسطه در دانشگاه شریف برای مدیریت وضعیت دانشگاه و جلوگیری از تشدید التهابات مورد استقبال اساتید و دانشجویان این دانشگاه قرار گرفت.