آفتاب

این خاخام اسرائیلی - آمریکایی به دعوت چه کسی به ایران آمده؟روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: طی روزهای اخیر، انتشار تصاویر یک خاخام صهیونیست در ایران و حضورش در اماکن مختلف، حواشی زیادی به دنبال داشته است.

«یعقوب یسرائیل هرتزوگ» 44 ساله یک خاخام یهودی با اصالت آمریکایی است که از 12 سالگی به همراه خانواده‌اش به سرزمین‌های اشغالی مهاجرت کرده است.

نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی و رئیس انجمن کلیمیان، از آن ابراز بی‌اطلاعی کرده و گفته است: «اینکه این شخص چگونه وارد ایران شده و از چند مکان بازدید کرده، مطلع نیستم و این حضور از نظر ما مردود است.»

مسئولین دولت سیزدهم به ویژه وزارتخانه‌های خارجه، کشور و گردشگری باید به این سؤال پاسخ بدهند که چگونه این صهیونیست نام و نشان‌دار مقیم سرزمین‌های اشغالی توانسته به ایران سفر کند و از اماکن موردنظر خود بازدید نماید؟