آفتاب

کار زیبای بیرانوند قبل از بازی ایران مقابل سوریهاسکوچیچ تصمیم گرفت در دیدار با سوریه بیرانوند را نیمکت نشین کند و در عوض امیر عابدزاده را بازی دهد.

خبرآنلاین: دراگان اسکوچیچ تصمیم گرفت در دیدار سوریه بیرانوند را نیمکت نشین کند و در عوض امیر عابدزاده را بازی دهد. در حالی که همه تصور می کردند علیرضا از این اتفاق ناراحت باشد ولی قبل از بازی اتفاقا با روحیه بود و دست به کار قشنگی هم زد. بیرانوند چند بار به امیر عابدزاده روحیه داد و او را تشویق کرد. بیرانوند قبل از شروع مسابقه هم امیر را در آغوش گرفت و برایش آرزوی موفقیت کرد.