موگه

گیاه دائمی ریزوم دار و كند رشد است به بلندی ۱۵ سانتی متر و گستردگی نامشخص، با برگ های تخم مرغی شكل و كشیده به رنگ سبز تیره، گلهای زنگوله ای شكل، كوچك، سفید و معطر آن در بهار ظاهر می شوند.

نام علمی: Convallaria majalis
خانواده: LILIACEAE
گیاه دائمی ریزوم دار و كند رشد است به بلندی ۱۵ سانتی متر و گستردگی نامشخص، با برگ های تخم مرغی شكل و كشیده به رنگ سبز تیره، گلهای زنگوله ای شكل، كوچك، سفید و معطر آن در بهار ظاهر می شوند. اسانس گلهای آن جهت تهیه عطر مورد استفاده قرار می گیرد.
نیازها: به مكان نیمه سایه و خاك غنی از هوموس و مرطوب نیاز دارد. دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی گراد می باشد.
ازدیاد: به روش كاشت بذر در ظرف كاشت درشاسی سرد و تقسیم گیاه در پاییز ازدیاد می یابد.