دیسنترا

گیاه دائمی است به بلندی ۷۵ سانتی متر و گستردگی ۵۰ سانتی متر كه برگهای سرخس مانند دارد و گلهای قلبی شكل و آویزان آن به رنگ قرمز تیره یا سفید روی ساقه های خمیده در بهار و تابستان تولید می گردند.

نام علمی: Dicentra spectabilis
خانواده: PAPAVERACEAE
گیاه دائمی است به بلندی ۷۵ سانتی متر و گستردگی ۵۰ سانتی متر كه برگهای سرخس مانند دارد و گلهای قلبی شكل و آویزان آن به رنگ قرمز تیره یا سفید روی ساقه های خمیده در بهار وتابستان تولید می گردند.
نیازها: به مكان نیمه سایه، خاك غنی از هوموس و مرطوب بازهكش خوب نیاز دارد. دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی گراد می باشد.
ازدیاد: به روش كاشت بذر در پاییز و تقسیم گیاه در فصل خواب در زمستان ازدیاد می یابد.