كلماتیس كوهی

گیاهی است رونده و قوی به بلندی ۷ متر و گستردگی ۳ متر با گلهای صورتی كمرنگ و معطر كه اواخر بهار و اوایل تابستان ظاهر می شوند.

نام علمی: Clematis montana Elizabeth
خانواده: RANUNCULACEAE
گیاهی است رونده و قوی به بلندی ۷ متر و گستردگی ۳ متر با گلهای صورتی كمرنگ و معطر كه اواخر بهار و اوایل تابستان ظاهر می شوند. جهت پوشش درختان بزرگ و دیوار ساختمانها بكار می رود. برگهای آن به رنگ سبز مایل به ارغوانی است.
نیازها: به محل نیمه سایه، خاك كاملا مرطوب با زهكش خوب و غنی از هوموس نیاز دارد. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی گراد می باشد.
ازدیاد: به روش كاشت بذر تازه در ظروف كاشت در شاسی سرد، تقسیم گیاه یا قلمه نیمه خشبی در بهار و خوابانیدن شاخه در اواخر زمستان یا اوایل بهار ازدیاد می یابد.