آسترانتیا (ستاره گون)

گیاه بوته ای دائمی است به بلندی ۹۰-۳۰ سانتی متر و گستردگی ۴۵ سانتی متر كه گلهای قرمز تیره آن در اوایل و اواسط تابستان ظاهر می شوند.

نام علمی: Astrantia major Hadspen blood
خانواده: UMBELLIFERAE
گیاه بوته ای دائمی است به بلندی ۹۰-۳۰ سانتی متر و گستردگی ۴۵ سانتی متر كه گلهای قرمز تیره آن در اوایل و اواسط تابستان ظاهر می شوند.
نیازها: به مكان آفتابی یا نیمه سایه، خاك مرطوب و ترجیحا غنی از هوموس با زهكش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی گراد است.
ازدیاد: به روش كاشت بذر تازه در اواخر تابستان یا تقسیم گیاه در بهار امكان پذیر است.